כתיבת מספרים

אנחנו נשאלים לעיתים קרובות שאלות על כתיבת מספרים. להלן כמה מן השאלות האלה, והמשותף להן שהאקדמיה לא דנה בהן ולא פסקה בהן. תשובותינו על השאלות הן אפוא המלצות בלבד.

א. כתיבת מספרים במילים או בספרות

נשאלנו: "האם מספרים עד עשר כותבים במילה ולא במספר, ומעל עשר בספרות?"

נראה שהעיקרון שכדאי ללכת לפיו הוא דרך כתיבה נעימה ונוחה לקריאה.

לפי זה כשמדובר במספרים קצרים (כמו שמות המספר אפס עד עשר, המספרים "העגולים" עשרים עד תשעים, שמות המספר מאה, אלף, מיליון ודומיהם) – נכתוב את המספרים במילים. למשל: 'בשני המקרים הקודמים…', 'שלוש ארבע פעמים…', 'בשלושים השנים האחרונות…', 'אלף כבאים…'.

אבל אם המספרים ארוכים ('שלושים ושניים', 'אלף תשע מאות ותשע') – נכתוב את המספרים בספרות (32, 1909).

כמו כן כשהכתיבה עוסקת בנתונים מספריים והשימוש במספרים תדיר בטקסט – נכתוב את המספרים בספרות. למשל: 'מיועד לבני 9–10 ולא לבני 7–8'; 'מעל גיל 18 כך… ומעל גיל 21 כך…').

ב. סימני פיסוק בכתיבת מספרים

נשאלנו איך יש לכתוב אלף בספרות – 1000 או 1,000.

בדיקה בלשונות העולם מגלה מנהגים שונים: למשל באנגלית ובערבית משתמשים בפסיקים (כנהוג גם בעברית), בגרמנית כותבים נקודות (1.000.000), בלשונות אחרות (צרפתית, רוסית, פולנית ועוד) נותנים רווחים בין הספרות (000 000 1).

נראה שבמקרים רבים משתמשים בסימן הפיסוק (או ברווח) רק במספרים של 5 ספרות ויותר, לכן יכתבו 1000 ולא 1,000 (או 1.000 או 000 1).

בעברית נוהגים להשתמש בפסיקים בעיקר החל במספרים בני חמש ספרות (אבל אין פסול בשימוש בפסיק גם במספרים בני ארבע ספרות).

במספר בעל שבר עשרוני – נוהגים בעברית, כמו בשפות דוגמת אנגלית, להשתמש בנקודה בין השלם ובין השבר, כגון 0.5, 10.3.
בלשונות אחרות, כגון גרמנית ורוסית, משמש במקום הזה פסיק. הד לפסיק הזה אפשר לשמוע עד היום בקרב דוברי עברית המבטאים בדיבור את השבר העשרוני כך: "אפס פסיק חמש", "עשר פסיק שלוש".

ג. כתיבת שעה – 12:00 או 12.00

דרכים שונות יש בכתיבת שעה: 12:00, 1200, 12.00 ואף 1200. כל הדרכים כשרות, אך נראה שכיום רווחת יותר הדרך הראשונה, כלומר בנקודתיים בין המספר המציין את השעה והמספר המציין את הדקות.
סביר שהכתיבה 1200 שהייתה נפוצה בעבר דעכה בשל הקושי להקלידהּ.

ד. כתיבת תאריך לועזי

נשאלנו: האם לכתוב 31.1.2021 או 31/1/2021 או 31-1-2021, ואולי מוטב לכתוב משמאל לימין 2021.1.31?

יש דרכים מגוונות לכתוב תאריכים לועזיים נוסף על אלו שנמנו (ראו להלן בהערות). הדרך הנאה ביותר מבחינת העברית היא במבנה זהה לכתיבת התאריך העברי: 31 בינואר 2021 (וללא פסיק לפני השנה).
בכתיבת התאריך במספרים בלבד הלוכסנים והנקודות הם סימנים מקובלים. השימוש בקו מינוס מקובל פחות. יש המקפידים לכתוב את היום בחודש ואת החודש בשתי ספרות תמיד, כגון 02.01.2021. לכתיבה זו חשיבות בעיקר במילוי טפסים ממוחשבים. לעיתים משמיטים את שתי הספרות הראשונות של השנה, כגון 31.1.21.

אשר לכיוון הכתיבה – מכיוון שמדובר ברצף מספרים ללא רווח נוהגים לכתוב משמאל לימין, כלומר הפוך מכיוון הכתיבה העברי. ואולם יש הנוהגים לכתוב מימין לשמאל, וכך אף נקבע בתקן ישראלי משנת תשל"ג (1992): 31–01–2021.

נזכיר כי בכתיבת טווח תאריכים נקפיד לכתוב מימין לשמאל: 1.1.2021 – 31.12.2021.

ה. כתיבת או $ לפני המספר או אחריו

נשאלנו באיזה צד של המספר נכתוב את הסימן $ או את הסימן ₪ וכדומה.
המלצתנו היא לכתוב את הסימן אחרי המספר, וכן נהוג שלא לתת רווח בין המספר ובין הסמל: ₪100, $100.
לעומת זאת נכתוב 5% – כלומר סימן האחוז ייכתב מימין למספר.

ו. "2+1 מתנה"

במודעות פרסומת נתקלים לא פעם בכיתוב הזה: "2+1 מתנה". והקורא תוהה: כמה מוצרים צריך לקנות וכמה מוצרים נקבל במתנה?

אומנם בכתיבה של משפט חשבוני נוהגים לכתוב משמאל לימין (4 = 2 + 2), אך נשאלת השאלה אם במקרים כאלה יש לראות ברצף 2+1 משפט חשבוני או פשוט דרך קיצור להביע "קְנוּ שני מוצרים ותקבלו עוד אחד במתנה".

הצעתנו היא לכתוב את המודעה בעברית ברורה: "2 ועוד 1" או "2 פלוס 1".