נושא: משקל פֵּעָל

.

כלל יח – משקל פֵּעָל

במשקל פֵּעָל הצירי משתנה לשווא. למשל: לֵבָב לְבָבִי לְבָבוֹת (ובנטיי לִבְבוֹת־), עֵנָב עֲנַב־ עֲנָבִים (ובנטייה עִנְבֵי־), שֵׁכָר שְׁכַר־(תמרים), שֵׂעָר שְׂעַר־(הזקן) שְׂעָרוֹ.

במקרא מצאנו: (נֵכָר) נֵכַר הארץ (בקיום הצירי), עִנְּבֵי רוש (בנו"ן דגושה).