נושא: סיומת לה

מילים מתגלגלות

איך מקטינים בעברית?