הדף בטעינה

על המילה בֵּין־עִירוֹנִי

במילון

 (ללא ניקוד: בין־עירוני)

הגדרה

  • של ערים אחדות, שבין ערים, כגון 'תחבורה בין־עירונית'
על יסוד מילון ההווה