הדף בטעינה

על המילה מַשְׁפֵּךְ

במילון

 (ללא ניקוד: משפך)
*תנו דעתכם להבדל בין מַשׁפֵּך ובין מַזְלֵף
מיןזכר
שורששׁפך
נטייהמשפְּכים לכל הנטיות

הגדרה

 • שפופֶרת רחבה מִלמַעלה וצרה מִלמַטה להעברת נוזלים מכלי אחד אל כלי אַחֵר שפּיו צר
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

איור משפך ומזלף

משפך ומזלף

את העציצים משקים במַזְלֵף ולא במַשְׁפֵּךְ.
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך מַשְׁפֵּךְ ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>