הדף בטעינה

על המילה נְקֻדָּה

לנושא הדקדוקי נקודה

במילון

 (ללא ניקוד: נקודה)
מיןנקבה
שורשנקד
נטייהנקוּדוֹת לכל הנטיות

הגדרה

 • סימן זעיר על גבי משטח
 • סימן פיסוק בצורת עיגול קטן לציון סיום של משפט או להבחנה בין השלמים לַשבר העשרוני
 • (בגאומטרייה) מהות חסרת גודל התופסת מקום במרחב
 • מקום מסוים בשטח
 • מקום יישוב, כגון '11 הנקודות בנגב' (יישובים שהוקמו בנגב בלילה אחד בשנת 1946)
 • יחידה של זכות או חובה בציון הניתן בתחרות או במבחן וכדומה
 • יחידת מדידה של שיעור או מדד
 • (בהשאלה) סעיף, פרט, שלב, היבט – אחד מתוך כמה – בתיאור או בניתוח של עניין, בתהליך מסוים וכדומה

צירופים

לכל הצירופים
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך נְקֻדָּה ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>