הדף בטעינה

על המילה נְקֻדָּתַיִם

לנושא הדקדוקי נקודתיים

במילון

 (ללא ניקוד: נקודתיים)
מיןנקבה רבות
שורשנקד

הגדרה

  • סימן פיסוּק בצורת שתי נקודות זו מעל זו (:) לפני פֵירוט דברים או לפני דיבור ישיר
על יסוד מילון ההווה