המנווה

רעיון המִנְוֶה

בראשית שנות האלפיים החלה האקדמיה לפעול לקידום מפעליה ולפיתוחם, להנגשתם לציבור ולייסוד מפעלים חדשים. לשם כך מבקשת האקדמיה להקים בית חדש ומודרני שיהלום את מעמדה הלאומי־ממלכתי ובו תוכל להרחיב את פעילות המחקר ולקיים פעילות ענפה בתחום התרבותי־הציבורי. מִנְוֶה הוא השם שבחרה האקדמיה לביתה החדש.
המשך קריאה >>

סמל מדינת ישראל מנורה ועץ הזית

החלטה היסטורית של ממשלת ישראל על הקמת בית ללשון העברית (תשע"ג, 2012)

בכסלו תשע"ג (נובמבר 2012) החליטה ממשלת ישראל על הקמת בית לאומי ללשון העברית בירושלים. הבית החדש ישמש את האקדמיה ללשון העברית וישולב בו מוזאון ראשון מסוגו לתולדות העברית. בית העברית יהיה אבן שואבת למבקרים מן הארץ ומחוץ לה ויהיה נקודת מפגש תרבותית ממלכתית ולאומית לאזרחי המדינה וליהודי התפוצות.
המשך קריאה >>

תוכנית המנווה

היעדים העיקריים שהציבה האקדמיה: הרחבת פעילותה המדעית, הבאת קהלים חדשים בשעריה והעמדת אוצרותיה לרשות הציבור. הגשמתם מחייבת סביבת עבודה ופעילות מודרנית, ומכאן הצורך הדחוף בהקמת בית חדש שיענה על צורכי החוקרים ועל צורכי הקהל הרחב המתעניין בעברית ובתרבות העברית.
המשך קריאה >>

מוזאון העברית

מטרת מוזאון העברית לעורר רגש, סקרנות ופליאה תוך התבוננות חדשה בשפה האנושית בכלל ובשפה העברית בפרט.
המשך קריאה >>

התכנון האדריכלי

בתחרות הפומבית לתכנון מִנווה האקדמיה בקריית הלאום בירושלים זכה משרד האדריכלים מייזליץ–כסיף–רויטמן.
המשך קריאה >>

ועדת ההיגוי

ועדת ההיגוי הוקמה בהחלטת הממשל. בראשה נשיא האקדמיה, וחברים בה נציגים של משרד ראש הממשלה ומשרדי התרבות והספורט, האוצר, החינוך, התיירות, הבינוי, ירושלים והתפוצות, נציגי עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י), רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) וההסתדרות הציונית העולמית.
המשך קריאה >>