בבית ובכיתה

אנחנו מציעים מגוון רחב של חומרים לפעילויות בבית ובכיתה שיש בהן כדי להפגיש את התלמידות והתלמידים עם סיפורה המיוחד של לשוננו ועם דרכה של העברית בדורות האחרונים.

תוכלו למצוא אצלנו מערכי שיעור ושיעורים מקוונים ליום העברית, מגוון משחקים וחידונים, עברית לכל מועד, מטבעות לשון, אז והיום ועוד ועוד.