שפה שאנשים אוהבים

חחחחחחח                              

כאן מובאים סיפורים על אוהבי העברית ויוזמות גדולות וקטנות למען העברית והנחלתה לדורות הבאים.

דברים על סבי נעמן אופיר ז"ל