מאמרים מאת אורה (רודריג) שורצולד

כיתוב: מאמרים

שקיעי ספרדית יהודית בעברית החדשה

מחקרים בעברית בת זמננו מאת אורה (רודריג) שורצולד, תשע"ט

מאמרה של פרופ' אורה (רודריג) שורצולד דן בהשפעתה של הספרדית היהודית (לדינו) על העברית החדשה – מילים שאולות, תרגומי שאילה, שימושי לשון ועוד.​
המשך קריאה >>

כריכת הספר מחקרים בעברית בת ימינו אורה שורצולד

מחקרים בעברית בת זמננו

סדרת אסופות ומבואות בלשון, כב

מחקרים בעברית בת זמננו מאת אורה (רודריג) שורצולד (בסדרה אסופות ומבואות בלשון)

לרכישה במחיר מבצע באתר חנות הספרים.
המשך קריאה >>

המרכיב העברי בספרדית היהודית

לשוננו לעם מ–מא, קובץ לשנת הלשון (תש"ן), עמ' 326–330

בספרדית היהודית נשתלבו מילים עבריות לצורכי התרבות והדת, אך גם מילים רבות של חולין.
המשך קריאה >>

שלושה ביטויי עבר־רחוק בעברית המדוברת

לשוננו לעם לח, א–ב (תשמ"ז), עמ' 300–303

מניין לנו הביטוי "שנת תרפפו"? המילה תרפפו שאולה מן הספרדית היהודית, ופירושה 'סבא של סבא'. עוד במאמר על מקור הביטוי ועל ביטויים נוספים המציינים עבר רחוק.

המשך קריאה >>

בין לשון המקרא ללשון ימינו

העברית נח, ד (תשס"ט–תש"ע), עמ' 203–220

ההשוואה בין לשון המקרא ללשון ימינו מעלה שהפער ביניהן רב בתחום התחביר והפונולוגיה ורב פחות בתחום המורפולוגיה. חלק גדול מן הזרות המורגשת בלשון המקרא נובע משינויים באוצר המילים.
המשך קריאה >>