מאמרים מאת אנה ענבר

הצירופים "וזה" ו"או משהו" בעברית המדוברת בת־זמננו

מאת: אנה ענבר

לשוננו פג-ד (תשפ"א), עמ' 424-401

המחברת עוסקת בביטויים "וזה" ו"או משהו" בעברית המדוברת בת זמננו – היא דנה במעמד הדקדוקי שלהם ובתפקידיהם בשיח מתוך עיון בהיבטים הקוגניטיביים, החברתיים והתרבותיים של השימוש בהם.
המשך קריאה >>