מאמרים מאת אפרים בצלאל הלבני

כיתוב: מאמרים

שימוש מטאפורי במונח הלכתי

מים מדליָו 25–26 – למדין מן ההגדות (תשע"ד–תשע"ה)

מונחים הלכתיים הם קרקע פורייה לשימוש מטאפורי, וכך מצאו רבים מהם מקום מחוץ לעולם ההלכה.
המשך קריאה >>