מאמרים מאת בְּרִית, בנימין קלאר, כְּרִיתַת בְּרִית

בנימין קלאר

שימוש הלשון: הצורה הפנימית

לשוננו לעם א, ג (תשרי תש"ו), עמ' 3–5

במאמר קצר זה הכותב מדגים את הרעיון שבו הוא חותם את דבריו: "תחיית הלשון העברית בפינו ובעטנו לא תהא של ממש כל זמן שנסתפק בידיעת צורתה החיצונית של הלשון ולא נחתור בכל כוחנו ובכל מאודנו להשליט עלינו גם את צורתה הפנימית…"
המשך קריאה >>