מאמרים מאת דוד סבתו

העלאת תרומה: בין פיתוח לשוני לחידוש הלכתי

מאת: דוד סבתו

לשוננו פג (תשפ"א), עמ' 7—23

אחד מן החידושים בלקסיקון הפועל של לשון חכמים הוא השינוי במשמע השורש על"י. במקרא הוא משמש בעיקר במשמע של תנועה פיזית לגובה, ובלשון חכמים נוסף לו גם משמע של ביטול.
המשך קריאה >>