מאמרים מאת דוד פלס

טיל מונחה

מאת: דוד פלס

לשוננו לעם ט, ח (תשי"ח), עמ' 233–238

במאמר מתואר כיצד חודש המונח טיל מונחה.
המשך קריאה >>