מאמרים מאת דן אלמגור

סמליל המשחקים האולימפיים

מילוניאדה: למילים המסתיימות ב־יאדה

לשוננו לעם מו, ב (תשנ"ה), עמ' 47–58

דן אלמגור מביא בסקירתו רשימה ארוכה של מילים בסיומת ־יָאדָה שהומצאו לאורך השנים – רובן מילים לשעתן, ודן ביחס ביניהן ובין מילים המסתיימות בסיומת ־ִיָּה.
המשך קריאה >>

איור נחום גוטמן: עדלאידע

מסע העדלידע

לשוננו לעם מד, ב (תשנ"ג), עמ' 51

את השם עדלידע בחרה ועדת השמות של עיריית תל אביב בשנת 1932 בעקבות הקריאה לציבור להציע שם לקרנבל פורים שהתקיים מדי שנה בעיר.
המשך קריאה >>