מאמרים מאת יגאל ינאי, יוסף עופר

"וְסִימָנָךְ" – סימנים בלשון העברית

לשוננו לעם מב, ד (תשנ"א), עמ' 142–145

מילים המבוססות על נוטריקון כדי להקל על הזיכרון אינן תופעה חדשה. דצ"ך עד"ש באח"ב הוא הסימן שנתן רבי יהודה במכות מצרים (דם, צפרדע, כינים, ערוב…) כמפורש בהגדה של פסח.
המשך קריאה >>