מאמרים מאת יהודית הנשקה

כיתוב: מאמרים

"ככה" בעברית המזרחית בישראל: בחינה סינכרונית והיסטורית

לשוננו פא (תשע"ט), עמ' 371–385

המאמר מנתח את הרכיב הלשוני ככה, ועומד על קשריו עם הערבית היהודית ששימשה בפי דוברים ישראלים בני הדור הראשון לעלייה.
המשך קריאה >>