מאמרים מאת דוד אסף, ישראל ברטל

גלגולו של זנב: מחצרות החסידים אל הסלנג הישראלי

לשוננו לעם מד, ב (גיליון פורים, תשנ"ג), עמ' 73–79

כיצד הפכה אות מאותיות האלפבית – ודווקא זי"ן – למציינת איבר מין? והלוא עומדים לה ללשון העברית כמה וכמה שמות נושנים לאותו איבר קטן, כגון אמה, גיד, אבר, עטרה, ראש הגוויה ועוד.
המשך קריאה >>