מאמרים מאת מחמוד כיאל

תרגומי הספרות הערבית לעברית: מאוריינטליזם להתקבלות

העברית סא, ד (תשע"ג), עמ' 175–192

שלושה מתרגמים בולטים שאימצו מגמות תרגום ייחודיות, מתוך מניעים אידאולוגיים מנוגדים, הובילו את פעילות התרגום מערבית לעברית לכיוונים שונים: מנחם קפליוק, שמעון בלס ואנטון שמאס.
המשך קריאה >>