מאמרים מאת מיה קסטרו

איור של ג'ירף

גמל נמרי – עלייתו ונפילתו בעברית

לשוננו עה, ד (תשע"ג), עמ' 463–478

לקורא מזומנת הצצה על התגבשות המינוח העברי בתחום שמות בעלי החיים מתחילת הדיבור העברי ועד לאחר קום המדינה – דרך בעל חיים מיוחד שגם שמותיו מיוחדים: ה־giraffe.
המשך קריאה >>