מאמרים מאת מיכאל שניידר [ז"ל]

לתולדות הביטוי "חס וחלילה"

לשוננו פה, א (תשפ"ג), עמ' 51–63

הצירוף "חס וחלילה" נראה כמטבע שטבעו חכמים, אך ביטוי אינו מופיע בספרות חז"ל, והעובדה שהוא נמצא בכמה דפוסים של התלמוד והמדרש נובעת מפיענוח מוטעה של ראשי התיבות ח"ו כ"חס וחלילה" במקום "חס ושלום".
המשך קריאה >>