מאמרים מאת משה אזר

מינוח מקצועי – מהותו ותרגומו

מאת: משה אזר

לשוננו לעם מח, ד (תשנ"ז), עמ' 139–146

על ייחודו של המינוח המקצועי לעומת כלל המילים בשפה
המשך קריאה >>

על המבנה ו/או

לשוננו לעם, לב א (תשמ"א), עמ' 3–14; לשוננו לעם לד, ד (תשמ"ג), עמ' 112–123

המבנה ו/או שכיח מאוד בלשון המשפטית וחדר אף ללשון הכללית. מובאות כאן שתי דעות על השימוש במבנה זה – של השופט חיים כהן ושל הבלשן פרופ' משה אזר.
המשך קריאה >>