מאמרים מאת נורית רייך

"לְםַרְבֵּה הַמִּשְׂרָה" (יש' ט 6) – לפשר המ"ם הסתומה

לשוננו פב, א (תש"ף), עמ' 7–22