מאמרים מאת סימון הופקינס

עברית ויידיש

לשוננו לעם מ–מא, קובץ לשנת הלשון (תש"ן), עמ' 313–318

העברית סיפקה ליידיש רובד המבדיל אותה משאר הלשונות הגרמניות, והיידיש תרמה רבות לעברית המתחדשת, ובייחוד ללשון המדוברת.
המשך קריאה >>