מאמרים מאת סמדר ברק

תמונה של מבנה גדול וישן

לתולדות שמו של הטכניון

מאת: סמדר ברק

לשוננו לעם נא–נב, ד (תש"ס–תשס"א) עמ' 9–15

הטכניון היה המוסד שעל שפת הלימוד בו ניטשה מלחמת השפות ביישוב העברי בשנת 1913. אך גם על שמו של הטכניון התנהלו דיונים סוערים.
המשך קריאה >>

ציור

ואלה שמותיהן

מאת: סמדר ברק

העברית עא, א (תשפ"ד), עמ' 30–42

סמדר ברק סוקרת במאמר מן הגיליון האחרון של 'העברית' שמות משפחה שנשים יצרו לעצמן בתקופת התחייה ולאחריה.
המשך קריאה >>