מאמרים מאת פניה עוז־זלצברגר

מחזר של השפה העברית

העברית סו, א–ד (תש"ף), עמ' 113–117

בערב לזכרו של עמוס עוז שהתקיים באקדמיה ללשון העברית כמה חודשים לאחר מותו השתתפה בתו פרופ' פניה עוז־לצברגר ונשאה דברים על הקשר העמוק של אביה לעברית.
המשך קריאה >>