מאמרים מאת דוד טלשיר, צפורה טלשיר

איור דג עמלץ (כריש)

ברייה ועמלץ שמהּ

לשוננו לעם מג, ב (תשנ"ב), עמ' 47–52

לא רבים היודעים כי העמלץ, בן למשפחת כרישים, קיבל את שמו מהצעת תיקון לנוסח של כתוב מקראי קשה.
המשך קריאה >>