מאמרים מאת רות אלמגור־רמון

צילום מתוך טקס שנערך באקדמיה ללשון העברית. מליאה

קריינא דאיגרתא: האקדמיה ולשון הקריינים

אקדם 69, טבת תשפ"ב – דצמבר 2021

דבריה של רות אלמגור־רמון, חברת האקדמיה ללשון העברית ויועצת הלשון ברשות השידור ותאגיד השידור "כאן" במעמד ההוקרה לקרייני ישראל, בישיבת מליאת האקדמיה ביום י"א בתמוז תשפ"א (21 ביוני 2021).
המשך קריאה >>

על העברית בלשון השידור

העברית סב, ג-ד (תשע"ד), עמ' 139–145

במאמר מסופר על האתגרים שהמציאות החדשה מציבה ליועצי הלשון, על העקרונות שעליהם נוהגים להקפיד במיוחד ואיך חידושי הלשון והדקדוק משתלבים בלשון השידור.
המשך קריאה >>

במה שוללין ובמה אין שוללין – על שלילת הנשוא הבינוני הקודם לנושא

אקדם 39, תשס"ט

מכווני הלשון עוסקים רבות בשאלת השלילה של הנשוא השמני והנשוא-הבינוני ב'אין' או ב'לא'. הקושי העיקרי הוא בתקנת משפטים דומים שנשואם בינוני. כאן קשה יותר לכותבים לקבל את המומלץ: "אין הוא הולך", "הוא איננו הולך".
המשך קריאה >>