מאמרים מאת שמעון פרס

לשון הקודש בארץ הקודש

אקדם 11, אייר תשנ"ז – מאי 1997