מאמרים מאת תמר קציר (כץ)

תהלים, הומרוס וטשרניחובסקי – על מקורה הלשוני של הסרעפת

אקדם 46 (תשע"ב–2012)

חידושה של המילה סַרְעֶפֶת התבסס על המילה המקראית הנדירה שַׂרְעַפִּים.
המשך קריאה >>

חולצה לסוטה

גלגולה של חולצה

העברית סט, א-ב (תשפ"ב), עמ' 71–80

רוב שנותיה של השפה העברית עברו עליה בלא המילה חֻלְצָה, עד אשר חידשהּ ההיסטוריון ואיש הלשון יוסף קלוזנר בשלהי המאה התשע־עשרה. אך לְמה בדיוק כוון חידושו מלכתחילה?
המשך קריאה >>

על דרכן של מילים מקראיות קשות אל לשון ימינו

לשוננו עו, א–ב (תשע"ד), עמ' 59–77

מילים מקראיות רבות משמשות בעברית בת ימינו ובהן קבוצה מעניינת ומיוחדת: מילים שבלשוננו היום הן פשוטות ורגילות, אך במקרא הן מילים קשות ונדירות שמשמען עלום או שנוי במחלוקת.
המשך קריאה >>

ומה עושים בפועל?

אקדם 42, תשע"א – 2010

רבים שואלים כיצד להגותו: בַּפֹעַל (בפ"א רפה), בַּפֹּעַל (בפ"א דגושה) או בְּפֹעַל.
המשך קריאה >>