ביטול הרשמה

ביטלת את הרשמתך לרשימת התפוצה של האקדמיה ללשון העברית.​