שפה קמה

אנחנו גאים להמשיך את המפעל האדיר של חלוצי העברית ובראשם אליעזר בן־יהודה מתקופת התחייה, של ראשי המדינה בראשית דרכה ושל חברי ועד הלשון ומקימי האקדמיה ללשון העברית; אנו פועלים כאן מירושלים, בירת מדינת ישראל, למען חיזוקה של שפתנו האהובה, המוסיפה להתעצב ולהתחדש מדי יום ביומו.