מילים לועזיות

העברית החדשה קולטת כל העת מילים מלשונות לעז, רבות מהן אף מצאו את דרכן אל מילוני ועד הלשון והאקדמיה. מטבע הדברים אין המילים הללו מתיישבות בקלות עם מערכת הדקדוק העברי. הכללים המובאים להלן נותנים תשובות לכמה מן השאלות העולות בתחום זה ובעיקר מסדירים את ניקודן של המילים הלועזיות.

מקצת השאלות בפרק זה נוגעות לתעתיק מלועזית לעברית.

בסוף כל סעיף צוין מספר ישיבת המליאה שהסעיף אושר בה.