שאלות ותשובות

האקדמיה ללשון העברית היא הכתובת למתעניינים בעברית ולמחפשים תשובות על שאלות בענייני לשון. באתר האקדמיה עומדות לרשות הציבור מאות תשובות שהכינה המזכירות המדעית על שאלות נפוצות ובנושאים מרכזיים בתחום הלשון העברית.

יש לכם שאלה? שאלו כאן


על התשובות באתר

התשובות באתר מבוססות על תשובות שניתנו לפונים במהלך השנים והן עובדו ועודכנו לקראת פרסומן. לעיתים לאחר זמן מתגלים נתונים נוספים ועולים שיקולים חדשים, וכן יש שמתקבלות החלטות במליאת האקדמיה בעניין. כל אלה עשויים להביא לצורך בעדכון התשובה.
מבחר התשובות ממשיך להתרחב כל העת – לשירות קהל המתעניינים.

  • במדור מבחר תשובות מרוכזות תשובות רבות על שאלות מכל תחומי הלשון – תשובות בנושאים כלליים ועקרוניים, תשובות על שאלות נפוצות, שגיאות נפוצות, כתיב, הגייה, תעתיק, נטייה תקנית, צורות זכר ונקבה, יחיד ורבים, הבחנה בין מילים קרובות ועוד.
  • במדור רגע של עברית מוגש מבחר מפינות הלשון המוכרות "רגע של עברית" ששודרו לראשונה ברשת ב׳ של קול ישראל.
  • במדור מאמרים מפורסמים מעת לעת מאמרים נבחרים פרי עטם של אנשי לשון – ובהם חברי האקדמיה ועובדיה.

תשובות רבות נוספות נמצאות במדור מילים מילים.

על פניות הציבור

עשרות רבות של שאלות בענייני לשון מגיעות מדי יום ביומו אל המזכירות המדעית של האקדמיה. הפונים אלינו הם מכל שכבות הציבור והם שואלים על מינוח עברי, על הגייה, על כתיב ופיסוק ועל תעתיק, על פירושי מילים, על מקורם של ביטויים וניבים, על ניסוח תקני ועוד.

המזכירים המדעיים של האקדמיה משיבים על השאלות. התשובות מבוססות על הידע המקצועי הייחודי של עובדי האקדמיה, על ספרות המחקר ועל מאגרי המידע של מפעל המילון ההיסטורי. במידת הצורך המשיבים מתייעצים עם מומחים מתוך האקדמיה ללשון ומחוצה לה.

כאשר השאלה היא על התקן בעברית ("נכון או לא נכון") התשובה ניתנת על סמך החלטות האקדמיה. אם אין החלטה בעניין, התשובה היא בגדר עצה בלבד על סמך המקורות, מסורות הלשון והספרות המחקרית העוסקת בעניין הנדון. מקצת השאלות מועברות לוועדת הדקדוק של האקדמיה. שאלות על מונחים שלא נקבעה להם חלופה עברית מועברות לעיתים לוועדות המינוח המקצועיות ולוועדה למילים בשימוש כללי.