שאלות ותשובות

האקדמיה ללשון העברית היא הכתובת למתעניינים בעברית ולמחפשים תשובות על שאלות בענייני לשון. באתר האקדמיה עומדות לרשות הציבור מאות תשובות שהכינה המזכירות המדעית על שאלות נפוצות ובנושאים מרכזיים בתחום הלשון העברית.