מבחר תשובות

במדור זה אנו מציגים מכתבים, ידיעות עיתונאיות ומסמכים שונים וכן רשימות מונחים ישנות –
וכל אלה חושפים לפנינו את עולמה של העברית המתגבשת, ומזמינים את הקוראים להרחיב את המבט על התפתחותה של שפתנו מתקופת תחיית העברית ועד לימי המדינה.