חברי האקדמיה

חברי האקדמיה נבחרים מקרב חוקרי הלשון העברית וחוקרי הספרות העברית לתקופותיה, מקרב הסופרים העבריים והמתרגמים לעברית ועוד, והם מתמנים לכל ימי חייהם.

פעולתם של חברי האקדמיה נעשית בהתנדבות מלאה.

החברים־היועצים מסומנים בכוכבית.

נשיאי האקדמיה

חברי כבוד

חברים בעבר