מן השטח

הלשון העברית היא של כולנו – דוברי העברית, הכותבים והיוצרים בה. האקדמיה ללשון העברית – בתוך עמה היא יושבת, והיא קשובה למציאות הלשונית המתגבשת והמתחדשת. למזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית חשוב לקבל מכם מידע על נוהגי הלשון שלכם ועל העדפותיכם ולהביאו לפני מוסדות האקדמיה. מידע זה יצטרף אל השיקולים הבלשניים, ההיסטוריים והתרבותיים המנחים את האקדמיה בקבלת החלטותיה.

מדי פעם בפעם נפנה אליכם בשאלות מסוגים שונים, למשל: איך אתם הוגים מילה מסוימת? איך אתם משתמשים במילה או בביטוי? איזו חלופה עברית עדיפה בעיניכם? מה הצעתכם למילה עברית למונח מסוים?

תמונה של ארנב ולידו קופץ קוסם מכובע - הכיתוב: איך נאמר בעברית גימיק?

גימיק, פטריוט – מחפשים חלופות עבריות