ההחלטות

החלטות האקדמיה ללשון העברית שכונסו כאן הן פרי עמלן של ועדת הדקדוק לדורותיה ושל ועדות מיוחדות לכתיב, לפיסוק ולתעתיק. כל ההחלטות אושרו במליאת האקדמיה, ורובן ככולן פורסמו ברשומות ובחוברות מיוחדות בהוצאת המזכירות המדעית של האקדמיה.
פסיקות רבות בענייני דקדוק משוקעות במונחי האקדמיה.
מידע מפורט על תולדות ההחלטות ועל השיקולים שבבסיסן תוכלו למצוא במבואות להחלטות. כמו כן אפשר לעיין בדיוני מליאת האקדמיה על ההחלטות בעזרת הקישורים אל זיכרונות האקדמיה המובאים בצמוד להחלטות (לפי ישיבות המליאה).