ועדות האקדמיה

ועדות הקבע

veadat_dikduk veadat_minuah veada_lemilim veadat_pirsumim

ועדות המינוח המקצועיות

עבודת המינוח היא חלק מהותי בעבודת האקדמיה ללשון העברית. בוועדות המינוח המקצועיות ובוועדת המינוח המרכזית חוברים מומחים מן התחומים המקצועיים אל מומחים ללשון כדי לקבוע מונחים עבריים בכל תחומי המדע, הטכנולוגיה, הכלכלה, האמנות, חיי הרוח וחיי היום־יום. עבודה זו מתנהלת במרץ רב כבר יותר ממאה שנה, למן ייסוד ועד הלשון, והיא מלווה את התפתחות החיים בארץ בפעילות מתמדת של התאמה, שינוי וחידוש.

לוועדות מינוח מקצועיות שפעלו בעבר