המליאה והוועדות

המליאה

מליאת האקדמיה מתכנסת כמה פעמים בשנה ודנה בהצעות שמגישות לה ועדות האקדמיה ומאשרת אותן. החלטות האקדמיה המתקבלות בישיבות המליאה בתחום המינוח והדקדוק מתפרסמות באתרי האקדמיה וברשומות.

ועדות הקבע

veadat_dikduk veadat_minuah veada_lemilim veadat_pirsumim

ועדות המינוח המקצועיות

בוועדות המינוח המקצועיות חוברים מומחים מן התחומים המקצועיים אל אנשי הלשון כדי לקבוע מונחים עבריים בכל תחומי המדע, הטכנולוגיה, הכלכלה, האומנות, חיי הרוח וחיי היום־יום. עבודה זו מתנהלת במרץ רב מראשית המאה העשרים, למן ייסוד ועד הלשון, והיא מלווה את התפתחות החיים בארץ בפעילות מתמדת של התאמה, שינוי וחידוש.

לוועדות מינוח מקצועיות שפעלו בעבר