האקדמיה

האקדמיה הוקמה להיות בית ממלכתי ללשון העברית, מרכז לאומי המושתת על היסודות האיתנים של המחקר, וממנו עולות ומתבררות שאלות הנוגעות להכרת העברית במלוא עושרה ולשימוש בה יום־יום.