מילים

אחת ממשימותיה של האקדמיה ללשון העברית היא חידוש מילים וקביעת מונחים בתחומים מקצועיים שונים.
במדור זה רוכזו מבחר מונחים והסברים להם שפורסמו בבמות שונות או שהוכנו במיוחד לאתר האקדמיה.
כל החלטותיה של האקדמיה ללשון העברית בתחום המינוח וחידושי המילים מקובצות באתר מונחי האקדמיה.

mila_01