החלטות במינוח

לצד ההחלטות בדקדוק, בפיסוק, בכתיב ובתעתיק, האקדמיה וּועד הלשון לפניה עסקו ועוסקים כל העת במינוח, כלומר בקביעת מונחים עבריים במקצועות השונים ובהצעת חלופות עבריות למילים בשימוש כללי. מעשה המינוח אינו בעיקרו בריאה של מילים חדשות, אלא קביעה והסדרה של מונחים, שרבים מהם כבר משמשים את בעלי המקצוע.

רשימות המונחים והמילונים הם פרי עבודתן של ועדות מינוח מקצועיות שחברים בהם אנשי מקצוע בכירים ונציגי האקדמיה ללשון העברית. הרשימות מתאשרות בוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה ובמליאת האקדמיה.

אתר מונחי האקדמיה

אתר מונחי האקדמיה במרשתת הוא מסד נתונים רחב היקף המחזיק את כל ההחלטות במינוח שהתקבלו באקדמיה ובוועד הלשון, ומנגיש אותן לציבור. האתר מאפשר חיפוש לפי ערכים עבריים ולפי ערכים באנגלית ובלטינית, וכן הוא מאפשר עיון במילונים כסדרם. האתר מתעדכן מדי פעם בפעם ונוספות בו רשימות מונחים חדשות.

באתר כ־125,000 מונחים בכ־250 מילונים ורשימות מונחים בכ־100 תחומים ומקצועות. רשימת המונחים הראשונה "מונחי חשבון" התפרסמה בשנת תרע"ב (1912). ברשימה 120 מונחים, ובהם: אַרְבַּע מַלְאֲכוֹת הַחֶשְׁבּוֹן, חִבּוּר, חִלּוּק, חִסּוּר, כֵּפֶל, אֲחֶדֶת [ר' אֲחָדוֹת], שְׁבָרִים עֲשׂוֹרִיִּים.

תרומתו וחשיבותו של האתר

אתר מונחי האקדמיה נועד להפצתם ולשימושם של המונחים שנקבעו. מתרגמים, אנשי מקצוע, סטודנטים וכל דורש מוצאים בו חלופות תקניות למונחים לועזיים. האתר הוא גם כלי עזר ראשון במעלה למלאכת המינוח שנעשית בוועדות המינוח המקצועיות ובמזכירות המדעית של האקדמיה. בעתיד הוא ישמש תשתית למילון התקן של האקדמיה ללשון העברית.

לאתר מונחי האקדמיה