מאגרים

בשנת תשס"ו (2006) פרסמה האקדמיה ללשון העברית באתר מאגרים את כל החומר הטקסטואלי של הספרות העתיקה שנאסף במפעל המילון ההיסטורי כפי שהוכן לצורכי המפעל. הארכיון האמור של מפעל המילון אינו ארכיון של מילים בלבד אלא גם ארכיון של טקסטים – מועתקים על פי כתבי היד הטובים ביותר, מנותחים ומעובדים על פי עקרונות מדעיים מובהקים. העמדתם המדויקת של הטקסטים פתחה אופקים חדשים לפני העוסקים בספרות חז"ל, ובפעם הראשונה נתאפשר לקהל המשכיל עיון בפרקי יצירה יהודית שהיו חבויים לפני כן בספריות מרוחקות בארצות העולם. בהם יצירות פיוט ותפילה שנעלמו מעבודת בית הכנסת זה דורות ונקלטו בארכיון המילון ההיסטורי ועומדים לרשות כל אדם באתר האקדמיה במרשתת. חוקרים, תלמידים מתקדמים והציבור הרחב משתמשים יותר ויותר באוצרות הגנוזים של הפיוט שעכשיו אפשר להגיע אליהם בלא טורח. מהפכה דומה במחקר הספרות העברית החדשה ולשונה עומדת בפתח עם פרסומם של רוב הטקסטים העבריים מספרות ההשכלה. פרסומם המתוכנן של טקסטים עבריים נוספים עד אמצע המאה העשרים יביא עמו אפשרויות עיון ומחקר נוספות.

לאתר מאגרים