המנווה – האקדמיה ללשון העברית

המנווה

בית חדש לאקדמיה ומוזאון לעברית

בתוך שנים אחדות יקום בלב קריית הלאום בירושלים מנווה האקדמיה ללשון העברית, שיהיה אבן שואבת לקהל הרחב ולחוקרי הלשון.

בראשית שנות האלפיים הציבה האקדמיה אתגרים חדשים בקידום מפעליה ובפיתוחם, בהנגשתם לציבור ובייזום מפעלים חדשים. על רקע זה החליטה להקים בית חדש ומותאם, שיהלום את מעמדה הלאומי־ממלכתי ויאפשר לה להרחיב את פעילותה במחקר ולקיים פעילות ענפה בתחום התרבותי־הציבורי. בראש הפעילות הציבורית יעמוד מוזאון חדש ללשון העברית, ולצידו מרכז הדרכה ותרבות.

מִנְוֶה (בלי ניקוד: מנווה) הוא השם שבחרה האקדמיה לקריה החדשה שהיא מתכננת להקים בירושלים. את השם מִנְוֶה חידש נשיא האקדמיה הפרופ' משה בר־אשר. הוא גזור מן השם נָוֶה ושקול במשקלם של שמות דומים: מַחֲנֶה, מִצְפֶּה.

האקדמיה פועלת לגיוס המשאבים הנדרשים להגשמת חזון המנווה, ואוהבי העברית מוזמנים להצטרף ולתמוך במיזם הזה ובפעילויותיה האחרות.

 

להרחבה על הפעילות במנווה