הקמת המוזאון הלאומי ללשון העברית בירושלים

ממשלת ישראל החליטה על הקמת "המשכן ללשון העברית בירושלים" הוא הקריה החדשה ללשון העברית והטילה על האקדמיה ללשון העברית לפעול להגשמת חזון הקריה החדשה. הקריה החדשה ללשון העברית תיתן ביטוי לעברית במלוא עושרה – במחקר, בחיי היום־יום, בתרבות ובמורשת והיא תהיה אבן שואבת למבקרים מן הארץ ומחוץ לה.

בקריה החדשה יפעלו:

  • מכונים חדשים לחקר הלשון העברית
  • מוזאון לאומי ללשון העברית
  • מרכז למידה ותרבות
  • מרכז מידע מקוון ללשון העברית

ועדת ההיגוי הבין־משרדית של המיזם, שהוקמה על פי החלטת הממשלה, בראשות נשיא האקדמיה ללשון העברית אישרה את הפרוגרמה הכללית לקריה החדשה (בהמשך יידרשו השלמות). פרוגרמה זו מגדירה את הפעילויות המתוכננות ואת אומדן השטח הנדרש להן, והיא תשמש בסיס לתכנון האדריכלי.

הקריה החדשה מתוכננת להיבנות בקריית הלאום בירושלים, ושטחה יהיה כ־9000 מ"ר ברוטו (8-6 דונם). 

המוזאון הלאומי ללשון העברית

המוזאון הלאומי ללשון העברית, ראשון מסוגו בארץ ובעולם, יהיה חלק מרכזי בקריה החדשה. המוזאון יספר את סיפורה המתמשך של העברית לאורך שלושת אלפי שנותיה ואת פלא תחייתה בעת החדשה.

שטח המוזאון המתוכנן יהיה כ־2000 מ"ר נטו (כ־3220 מ"ר ברוטו).