חוקרים ואנשי מקצוע

יום העברית תש"ף

האקדמיה ללשון העברית היא המוסד העליון למדע הלשון העברית על פי חוק, ומחקר הלשון הוא  בראש מעייניה.

האקדמיה שמחה להעמיד לרשות חוקרי הלשון העברית ומדעי היהדות ולרשות הכותבים, המתרגמים והעורכים את תשתית המחקר האדירה של מפעל המילון ההיסטורי, את מאגר המינוח העברי מאז ועד הלשון ועד היום, את מאגר החלטות האקדמיה ושפע של חומרי עזר אחרים.