מפרסומי ועד הלשון

ועד הלשון קבע מילים ומונחים רבים, וביניהם כאלה שנראים כה פשוטים כמו עגבנייה, חביתה ועפרון, וכן פרסם ספרי מחקר ומילונים מקצועיים. להלן דוגמאות מעבודותיו: