הקמת מרכז מבקרים

הקמת מרכז מבקרים באקדמיה ללשון העברית היא נדבך בתהליך התרחבותה של האקדמיה ופנייתה לכיוונים חדשים בפתח העשור השביעי לייסודה. בהקמת המרכז ובהפעלתו יש כדי להגשים את החלטות הממשלה על קידום מעמדה של העברית בארץ ובתפוצות ועל הקריה החדשה ללשון העברית.

מטרת המרכז לפתוח את שערי האקדמיה לקהל גדול ולהציע למבקרים בו חוויה עברית מלמדת ומהנה. הפעלת המרכז תרים תרומה חשובה להכרת לשוננו, לטיפוחה ולחיזוקה ותעלה את קרנה של התרבות העברית והישראלית.

דרכי התצוגה במרכז יותאמו לקהל מגוון, ובייחוד לבני "דור המסכים", ייעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ובדרך המושכת את העין. המרכז יארח קבוצות לפעילות משלימה, ובכלל זה הרצאות והשתלמויות.

מצד התוכן יעסוק המרכז בשפה כיסוד מלכד של החברה הישראלית וכמרכיב מרכזי בזהותה, יסקור את תולדותיה של העברית ויעמוד על ייחודה כלשון עתיקה במציאות חדשה, ייתן ביטוי לעברית התוססת בת־ימינו, יתמודד עם שאלות של לשון וחברה ועוד.

מרכז המבקרים יתמקד בכמה נושאים:

  • אבני דרך בתולדות העברית וזרקור לאוצרותיה הנבחרים
  • סיפור תחייתה של העברית בעת החדשה והתבססותה בארץ וסיפורם של חלוצי הדיבור העברי – ממניחי היסודות למדינת ישראל
  • עבודתם של האקדמיה ללשון העברית וּועד הלשון שקדם לה ותרומתם של שני המוסדות האלה לחקר העברית לדורותיה, להכוונת הלשון ולמפעל המינוח העברי וחידושי המילים.